top of page

Mae cymdeithasau tai yn darparu cymaint mwy na thai fforddiadwy. Dyna a ddarganfuom pan wnaethom gydweithio â thîm Cynefin, cymdeithas dai sy’n gweithio ar draws gogledd Cymru a Phowys i gefnogi cymunedau a gwarchod y Gymraeg.
 
Aethom yn syth i mewn i’r cymunedau hynny i ddod o hyd i enw a brand ar gyfer Cynefin a oedd yn teimlo’n addas a chywir er mwyn helpu’r gymdeithas yn eu cenhadaeth i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Down

Gweler hefyd...​

Cysylltwch

Gyrrwch neges atom i ddarganfod sut y gallem eich helpu.

bottom of page