top of page

Rydym yn stiwdio greadigol wobrwyedig.
 

Rydym wedi gweithio gyda rhai o enwau mwyaf y DU yn datblygu brandiau effeithiol ar gyfer cwmnïau, sefydliadau, datblygwyr eiddo a chymunedau.
 
Rydym yn arbenigwyr brandio amlieithog sy’n helpu i symleiddio’r cymhleth, a chreu hunaniaethau y gall cymunedau a chwsmeriaid fod yn falch ohonynt.
 
Gyda phrofiad helaeth o weithio gyda chleientiaid a rhanddeiliaid, mae ein prosesau yn helpu i sicrhau y bydd eich prosiect yn sefyll allan am y rhesymau cywir.

Beth ni’n neud

HUNANIAETH
Hunaniaeth brand pwrpasol

Trwy ein ymchwil, ein gweithdai trylwyr a’n sylw craff ar fanylion - rydym yn gweithio gyda chi i greu hunaniaeth brand pwrpasol sy’n dod â’ch prosiect yn fyw.

ENWI
Enwi cofiadwy

Gan weithio gyda chleientiaid, rhanddeiliaid a chymunedau - bydd ein proses yn eich helpu i ddatblygu enw cofiadwy ac addas sy’n anrhydeddu eich gorffennol, yn cyfleu eich pwrpas neu’n siapio’ch dyfodol.

Arbenigeddau:

  1. Eiddo a lleoedd

  2. Cwmnïau a sefydliadau

  3. Enwi dwyieithog

DYLUNIO
Dyluniad crefftus

Mae ein tîm creadigol amlddisgybliedig yn dod â brandiau’n fyw gyda dylunio graffeg cofiadwy sy’n sefyll allan ac yn adrodd eich stori.

What we do
Ni wedi gweithio gyda...
logos
Arup Logo
BBC Logo
Burroughs Logo
Cardiff Council logo
Gwynedd Council Logo
Arts Council of Wales logo
Cardiff Airport Logo
Fletcher Morgan logo
Knight Frank logo
Wales Logo
Cronfa Treftadaeth logo
featherstone young logo
purcell Logo
Swansea Council logo
NHS logo
Wrexham Council logo
Welsh Government Logo
Igloo
Vale of Glamorgan
Vinci Construction
Savills
Welsh Water Dwr Cymru
Cadw
Cysylltwch â ni

Gyrrwch neges i ddarganfod sut y gallem eich helpu.
bottom of page