Amdanom

Mae Elfen yn gwmni dylunio dwyieithog sydd wedi ennill llu o wobrau ac sydd wedi’i leoli yn ardal Bae Caerdydd. Ffurfiwyd y cwmni ym 1997 gan Guto Evans a Gwion Prydderch, ac mae wedi llwyddo i feithrin enw da am greu delweddau diddorol, negeseuon grymus a deunydd cyfathrebu llwyddiannus sy’n arwain at ganlyniadau trawiadol i ystod eang o gleientiaid. 

Yn ystod yr again mlynedd diwethaf mae Elfen wedi gweithio gyda chwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn darparu atebion creadigol a strategol i'w gofynion cyfathrebu.

Mae Elfen yn angerddol am ddylunio a'r gwahaniaeth mae'n gwneud i'ch busnes.

About

Elfen is a multi award winning bilingual design company based in Cardiff Bay. Formed in 1997 by Guto Evans and Gwion Prydderch, the company has built a reputation for creating captivating images, powerful messages and successful brands that deliver impressive results for a wide variety of clients.  

Over the past twenty years Elfen have worked with local, national and international companies delivering creative and strategic solutions to their communication needs.

Elfen are passionate about design and the difference it can make to your business.

Cysylltu / Contact

+44 (0)29 2048 4824
post@elfen.co.uk


Gwobrau / Awards

2018
Cardiff Life Awards
Cwmni Creadigol y Flwyddyn /
Rownd Derfynnol /
Finalists - Creative company of the year

2016
Canmol Awards
Rownd Derfynnol /
Finalists - Summer festivals WW

2015
Canmol Awards
Rownd Derfynnol /
Finalists - Stop the Block WW

2014
Gwobrau Canmol Cymru/Canmol Wales Awards
Ymgyrch / Campaign - Ennillydd / Winner

2013
Gwobrau Canmol Cymru/Canmol Wales Awards
Ymgyrch - Y tri terfynol / Campaign - Finalist

2012
Gwobrau Ysbrydoli Cymru/Inspire Wales Awards
Cymraeg yn y gweithle - y tri terfynol / 
Finalist - Welsh at Work

2010
Gwobrau Cream Creative/Cream Creative 
Awards Aur - Cyfarwyddo Creadigol, Arian - Dylunio Cyhoeddiad / Gold - Creative Direction, Silver - Publication Design

2010
BAFTA Cymru
Enwebiad - graffeg sgrin / Nomination - on screen graphics

 

 


2009
NOMAD European Design Award
Y Rhestr Fer / Shortlisted

2009
Gwobrau Dylunio Cenedlaethol McNaughton Mcnaughton National Design Awards
Enillydd – Adroddiad Blynyddol / Winner - Annual Report

2008
Gwobrau Shout Robert Horne
Robert Horne Shout Awards

Clod Uchel – Llyfryn, Clod Uchel – Cyllideb Fach /
Highly Commended - Booklet, Highly Commended - Small Budget

2008
Gwobrau Busnes Western Mail  
Western Mail Business in Wales Awards

Cwmni Dwyieithog y Flwyddyn /
Bilingual Company of the Year

Gwobrau Creadigol Fresh/Fresh Creative Awards
Efydd – Llyfrau a dylunio golygyddol /
Bronze - Book and editorial design

2007
Bwrdd yr Iaith / Welsh Language Board
Enillydd – System arwyddion / Winner - signage

BAFTA Cymru
Enwebiad – Amlgyfrwng gorau, Enwebiad – Gwefan gorau / Nomination – Best multimedia, Nomination - Best Website

Gwobrau Creative Match / Creative Match Awards
Enillydd – Teipograffeg gorau / Winner - Best typography

Gwobrau Dylunio Cenedlaethol McNaughton / Mcnaughton National Design Awards
Enillydd – Defnydd gorau o ailgylchu /
Winner - best use of recycled

 


2006
Gwobrau Dylunio Cenedlaethol McNaughton / Mcnaughton National Design Awards
Enillydd – Dylunio catalog / Winner - Catalogue design

Bwrdd yr Iaith / Welsh Language Board
Enillydd – Amlgyfrwng gorau / Winner - Best multimedia

2005
Bwrdd yr Iaith / Welsh Language Board
Enillydd – Hyrwyddo / Winner - Publicity

BAFTA Cymru
Enwebiad – Graffeg teledu / Nomination - TV graphics

2004
Gwobrau Golden Pixil / Golden Pixil Awards
Enillydd – Amlgyfrwng gorau a prif Enillydd /
Winner - Best multimedia and overall winner

2002
Bwrdd yr Iaith / Welsh Language Board
Enillydd – Hyrwyddo / Winner - Publicity

2001
Gwobrau Dylunio Cenedlaethol McNaughton / Mcnaughton National Design Awards
Enillydd – Hyrwyddo / Winner - Publicity

2000
Promax
Aur – Brandio ar sgrin,  Aur – Brandio rhaglen /
Gold - On screen branding, Gold - Programme branding

2000
Golden Pixl Awards
Dylunwyr Amlgyfryngol y flwyddyn /
Multimedia designer of the year 


Cyhoeddiadau / Publications

International branding projects
Debut Publications

The Litle Book of Big Promotions
Rockport publishers

Pictoplasma – Character Encyclopedia
Peter Thaler & Lars Denickle, Berlin

1,000 Bags, Tags, and Labels
Rockport Publishers

The Best of Business Card 7
Rockport Publishers

Fantastic Folders and Exceptional Envelopes
Rockport Publishers

 

Color Design Workbook
Rockport Publishers

The Best of Brochure Design 8
Rockport Publichers

Designs that Stand Up, Speak Out
and Can’t Be Ignored

Rockport

1000 Graphic Elements" – Details for
Distinctive Designs

Rockport Publidshers

The Best of Brochure Design 7
Rockport Publishers

Big Book of Green Design
Harper Design


Designing for the Greater Good
Crescent Hill Books

1000 Restaurant, Bar & Cafe Graphics
Quarry Books

The Best of Brochure Design 11
Rockport Publishers

Love Earth: Design for Green Living
Victionary

Logo Type
Laurence King

Growing Graphics for Kids
Indexbook

Designing Portfolio
Rockport Publishers