National Theatre Wales

National Theatre Wales

Newyddion / News


Dathlu ugain mlynedd o greadigrwydd / Celebrating twenty years of creativity

Yr ydym yn dathlu ugain mlynedd eleni, gyda ddathliadau trwy gydol 2018, ymunwch a ni!

We are celebrating twenty years of Elfen, join us for celebrations throughout 2018.

Dŵr Cymru Welsh Water

Dŵr Cymru
Welsh Water

Celebrating 20 years of creativity / Dathlu ugain mlynedd o greadigrwydd

Newyddion / News


#GanElfen / #ElfenMade

Dilynwch ein prosiect #ganelfen ar ein instagram a twitter i weld y datblygiadau diweddaraf.

Stay up to date with our most recent #elfenmade project. Check out our instagram and twitter feeds to see what we are up to.